Hjelp, jeg har mottatt inkassovarsel på forbrukslånet

Har du mottatt et inkassovarsel på et ubetalt avdrag på forbrukslånet er det viktig at du gjør noe med en eneste gang, hvis ikke kan det bli en veldig kostbar affære.

Et inkassovarsel er normalt siste sjanse før banken går til det skritt å anse lånet som misligholdt, noe som medfører at låneavtalen blir sagt opp. Skjer først dette, forfaller hele lånet til betaling med det samme, og banken er ikke lengre interessert i å diskutere mulige løsninger. Det er derfor utrolig viktig at du tar grep med en eneste gang du mottar et inkassovarsel, slik at du får lånet tilbake på sporet og unngår at det blir sendt til inkasso.

Hvem har sendt inkassovarslet?

Det første du bør gjøre er å finne ut av hvem som har sendt deg inkassovarslet. Normalt er det banken som sender deg dette varslet, og det vil inneholde en advarsel om at hvis du ikke betaler innen fristen, så blir lånet anset som misligholdt og oversendt til inkasso. Det betyr at låneavtalen ennå ikke er oppsagt av banken, og du har derfor fortsatt anledning til å få ordnet opp, før ting kommer helt ut av kontroll.

Er inkassovarslet derimot sendt av et inkassobyrå, må du først få klarlagt om låneavtalen du har med banken er oppsagt, fordi banken anser lånet som misligholdt. Hvis dette er tilfellet, er det inkassoselskapet du må forholde deg til og ting blir straks noe mer kompliserte.

Kan du betale her og nå?

Hvis du har penger til å betale hele beløpet på inkassovarslet, så gjør det. Du må betale før eller siden uansett, så det aller beste er å få saken ut av veien med en gang. Da slipper du også at det påløper ytterligere gebyrer og strafferenter på det eller de ubetalte avdragene.

Hvis du ikke kan betale inkassovarslet med en gang

Hvis du ikke har penger til å betale hele beløpet på inkassovarslet her og nå, så må du kontakte banken og forklare dem situasjonen. Det er selvsagt ikke noe hyggelig å måtte krype til korset og innrømme at man ikke har kontroll på sin egen økonomi, men husk på at kundebehandlerne hos banken er vant med slike samtaler og at banken setter pris på at du er proaktiv og faktisk ønsker å finne en løsning.

I de fleste tilfeller vil banken gå med på å gi deg en utsettelse på betalingen av beløpet på inkassovarslet, slik at du får frosset saken og slipper at den går videre til inkasso. Det beste er hvis du kan tilby å betale en del av kravet her og nå, og så be om en avbetalingsordning på resten. Men husk på at det fortsatt påløper nye avdrag på lånet hver måned som du også må betale, så du må ha en plan for hvordan du skal greie det. Et alternativ kan være å se på muligheten for å øke løpetiden på lånet, slik at du reduserer størrelsen på det månedlige avdraget. Siden banken tjener på at avdragstiden er så lang som mulig, er dette normalt aldri noe problem å få banken med på.

Hva skjer hvis du ikke gjør noe?

Det absolutt verste du kan gjøre er å gjøre ingenting. Selv om inkassovarslet er ubehagelig å forholde seg til, så er det som venter hvis du ikke gjør noe, mye mer ubehagelig. Hvis du ikke gjør noe, vil banken, når fristen på inkassovarslet har utløpt, si opp låneavtalen og sende lånet til inkasso. Når låneavtalen blir sagt opp er det som sagt hele lånesaldoen som forfaller til betaling umiddelbart, og det er dermed også hele lånet inkassoselskapet vil drive inn, ikke bare det ubetalte avdraget.